Випробувальна лабораторія з визначення показників якості насіння, садивного матеріалу, зерна та зернопродуктів
  • Пн-Пт: 10.00 - 17.00
  • Сб-Вс: вихідний

Політика в галузі якості

Головною метою політики ВЛ у галузі забезпечення якості вимірювань є досягнення та підтримання належного рівня організації проведення вимірювань, що зазначені в галузі вимірювальних можливостей, оформлення їх результатів - для отримання об'єктивної та достовірної інформації про фактичні значення показників об'єктів вимірювань, їх відповідності вимогам нормативних документів (НД) методикам виконання вимірювань (МВВ).

Реалізація цієї політики здійснюється шляхом впровадження системи забезпечення якості вимірювань, що установлює організаційні та адміністративні процедури розподілу відповідності та повноваження кадрового складу, ресурсів, методів проведення вимірювань та їх контролю;

Використання технічних ресурсів, які включають необхідні засоби вимірювальної техніки, наявність приміщень, нормативної документації, трудових ресурсів (компетентний і кваліфікований персонал, який має досвід у проведенні вимірювань у заявленій галузі вимірювальних можливостей).

Ресурси, що використовуються

Для досягнення мети політики в галузі забезпечення якості вимірювань використовуються такі ресурси:

  • організаційна структура, яка виключає можливість протиправного тиску на співробітників лабораторії та забезпечує проведення вимірювань на належному рівні, забезпечує обсяг метрологічних робіт у заявленій галузі вимірювальних можливостей;
  • приміщення, необхідне для виконання вимірювань відповідно заявленій галузі вимірювальних можливостей,
  • нормативні, організаційні та методичні документи, методики виконання вимірювань, науково-технічна література, які необхідні для виконання вимірювань відповідно до заявленої галузі вимірювальних можливостей.